Business Card Website

Друг вид е така наречения 

уеб сайт визитка

. Ако имате малък бизнес и нямате уеб сайт, най-подходящ за Вас е сайтът тип Визитка. Този вид сайт идеално би презентирал Вашият бизнес. Фирма, която иска да има своето място в Интернет без да инвестира много средства във фирмен сайт.

Това е подходящ начин за запазите свое място в Уеб пространството и да улесните потребителите в стремежа си да Ви намерят. 

Уеб сайт визитка

 Ви позволява да имате своя идентичност в Интернет без да правите големи инвестиции.

Структура на 

сайт визитка

:
• Начална страница – дава обща информация за фирмата
• Услуги – описват се услугите или дейността на компанията Ви
• Контакти – информация като адрес, телефон, факс и карта на сайта
• Обратна връзка – интерактивна форма за изпращане на съобщения по електронен път

Интернет магазин | Сайт визитка | Корпоративен сайт | Интернет портал