Интернет портал

Интернет портала

  е сериозен и комплексен проект изискващ сериозна инвестиция. Целите на портала се определят от неговата структура, съдържание и аудиторията към която е насочен. Той обединява в себе си уеб сайт справочник адресиран до разнородна аудитория.

При създаване на Интернет портали могат да се обособят няколко модула:

Социални мрежи

 – най-разпространените портали, който предлагат блогове, форуми, чат разговори, споделен снимков и видео материал.

Портали за недвижими имоти

 – възможност за лесна актуализация на информация, снимки, обяви и новини. 

Корпоративен Интранет

 – полезна система насочена за споделяна на голямо количество информация и данни между работещите в една компания.

Интернет магазин | Сайт визитка | Корпоративен сайт | Интернет портал